• หลังจากห่างหายไปนาน Blog วันนี้กลับมาในเนื้อหาของ Technical อีกแล้ว เพราะ ผมเห็นว่าหลายคนเริ่มเจอ Warning แล้ว โดนเฉพาะ คนที่ใช้ Browser เจ้าตลาดอย่าง Chrome จะชัดเจนกว่าเจออื่น ซึ่งผมในฐานะผู้ดูแลเรื่องนี้ให้ลูกค้าหลายรายก็ได้รับการแจ้งมาจาก Certificate Authority (CAs) ที่เป็น Partner เรื่องนี้เหมือนกัน นั่นก็คือ เรื่องของการหมดอายุของ SSL SHA-1 Certificate ซึ่งภาษาทางการเค้าเรียกว่า SHA-1 Sunset หรือ Deprecation of SHA-1 นั้นเอง

    Read more…

    Tags: , , ,